Trang chủ
Quảng cáo
Về công ty
Cơ sở tiêu chuẩn
Sản phẩm
Liên hệ
Thanh toán
 
 
Giá vàng
 
Tỷ giá ngoại tệ
 

Liên hệ
 Telephone
Phone: 02803.837838
Fax:     02803.837694
  Email
ttdvkkgs@hn.vnn.vn
  Hỗ trợ online

  Mailing Address
1 : No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City
 
Liên hệ 
 
 
CÔNG TY CP KIM KHÍ GIA SÀNG
Địa chỉ: Số 880 CMT8 - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.837838
Fax: 02803.837694
E-mail: ttdvkkgs@hn.vnn.vn
 
 
LIÊN HỆ QUA WEBSITE
Họ và tên
Doanh nghiệp
Email
Điện thoại
Địa chỉ chi tiết
Nội dung liên hệ
 
 
 
 
© Copyright by Gia Sang MeTal Co.,LTD.
Add: No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City.
Phone: (84).0280.837838 - Fax: (84).0280.837694