Trang chủ
Quảng cáo
Về công ty
Cơ sở tiêu chuẩn
Sản phẩm
Liên hệ
Thanh toán
 
 
Giá vàng
 
Tỷ giá ngoại tệ
 

Liên hệ
 Telephone
Phone: 02803.837838
Fax:     02803.837694
  Email
ttdvkkgs@hn.vnn.vn
  Hỗ trợ online

  Mailing Address
1 : No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City
 
Giới thiệu về công ty Kim Khí Gia Sàng  
 
 
Xin mới bấm vào đây để đownload tài liệu sơ lược về hồ sơ công ty CP Kim Khí Gia Sàng.


VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY KIM KHÍ GIA SÀNG

 

 

 
 
© Copyright by Gia Sang MeTal Co.,LTD.
Add: No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City.
Phone: (84).0280.837838 - Fax: (84).0280.837694