Trang chủ
Quảng cáo
Về công ty
Cơ sở tiêu chuẩn
Sản phẩm
Liên hệ
Thanh toán
 
 
Giá vàng
 
Tỷ giá ngoại tệ
 

Liên hệ
 Telephone
Phone: 02803.837838
Fax:     02803.837694
  Email
ttdvkkgs@hn.vnn.vn
  Hỗ trợ online

  Mailing Address
1 : No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City
 
Thanh toán  
 
 
Thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty:
Công ty CP kim khí Gia Sàng
No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City
 
 
Thanh toán bằng chuyển khoản:
 
 
 
 

 

 

 
 
© Copyright by Gia Sang MeTal Co.,LTD.
Add: No 880 - CMT8 Road - Gia Sang ward -Thai Nguyen City.
Phone: (84).0280.837838 - Fax: (84).0280.837694